Görüşleriniz bizim için önemli! Paylaşmak için tıklayınız»

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği yararına "Kermes ve Film Gösterimi"


ISPCAN Webinar "Olumlu Anne Babalık"

Sevgili çocuk dostları,

ISPCAN Webinarları bu yıl herkese açık ve ücretsiz olarak yapılacak. 24-25 Mart'ta gerçekleşecek olan seminerlerin konusu "Olumlu anne babalık". Katılımınızı bekliyoruz. Her türlü soru ve sorununuz için bana ulaşabilirsiniz.

Sevgi ve saygılarımla.

Prof. Dr. Figen Şahin Dağlı

Gazi Ün. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD öğretim üyesi

 

     
     
 

 

 

Renew

Join

Donate

 

 

 

 

Free Webinars on Positive Parenting

We're excited to let you know that ISPCAN’s Denver Thinking Space (DTS) will be entirely virtual this year and will be FREE and open to the public, so more professionals around the world can participate. The topic is “Positive Parenting: Preventing Violence against Children,” a very important global issue. Following the webinars, we'll hold a Virtual Issue Discussion (VID), an online, international discussion.

Leading professionals on this issue will present in each webinar and help lay the foundation for the VID. To register for the webinars and learn more about the event, please visit: http://www.ispcan.org/event/DTS15

Not only will you expand your knowledge of positive parenting, but your participation will also increase the understanding of positive parenting around the world. The thoughts and ideas will be published in a paper that our colleagues, both locally and globally, will be able to use to better serve children and families. Be sure to check out our website and review the questions we're considering.Thank you for joining us for this free, exciting event, and if you haven't already, consider joining ISPCAN to take advantage of more events like this in the future. Feel free to forward this to any of your colleagues and networks who might be interested.

 

 

 

 

 

ISPCAN

13123 E. 16th, B390

Aurora, CO 80045 USA

ispcan@ispcan.org

www.ispcan.org

 
 

14. ISPCAN Avrupa Konferansı

14. ISPCAN Avrupa Konferansı için özet gönderme süresi başlamıştır. Son özet gönderme tarihi 16 Ocak 2015’tir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız


UZMANLA BULUŞMA ETKİNLİKLERİ – 2014 Güz Dönemi

Eğitimin Amacı:

Bireyin doğum öncesinden başlayarak tüm gelişim evrelerinde sağlıklı bir biçimde yetişmesini sağlamak, fiziksel, duygusal ve cinsel istismarını önlemek.

Eğitim Tarih ve Saati:  12 Kasım 2014 tarihinden başlayarak devam eden Çarşamba günleri 18:00 – 20:00  saatleri arasındadır.

Eğitim Yeri: Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği Merkezi – Necatibey Caddesi 50. Yıl  İşhanı 3. Kat. No. 19/9 Kızılay ANKARA

devamı»


ORTAÖĞRETİMDE KIZ ÇOCUKLARIYLA İLGİLİ BAŞ BAĞLAMA SERBESTİSİNİ İÇEREN YÖNETMELİK HAKKINDA
BASIN AÇIKLAMASI

Ülkemizde son yıllarda eğitim alanında, çocuklarla ilgili, bilimsel verilerle bağdaşmayan, çağdışı bazı uygulamaların ardarda yer aldığı görülmektedir. Bunun son örneği kız çocukları ile ilgili olarak çıkarılan, okullarda 5. sınıftan başlayarak, kız çocuklarının başlarını bağlayarak okula gönderilmesinin serbest bırakılması ile ilgili yönetmeliktir. Bu yönetmeliğin çıkarılış gerekçesi “çocuklara daha geniş bir özgürlük tanımak” ise, bu tümden bilimsel doğrularla çelişen bir bakış açısıdır; bir yanılgıdır.

Ülkemizde geleneksel aile yapısının ve dinsel tabularla desteklenen aile içindeki feodal tutumun özellikle kız çocuklarını ikinci sınıf kılan, baskılayan, değersizleştiren, kız-erkek eşitsizliğini, cinsel ayrımcılığı öne çıkaran özellikler taşıdığı yadsınamaz bir gerçekliktir. Bu bağlamda ülkemizde geleneksel aile yapısının hüküm sürdüğü, kapalı ailelerden gelen kız çocukları, bu yönetmelik gereğince, başları bağlanarak okula gönderileceklerdir. Bu durumun kız çocuklarının bilişsel, ruhsal ve sosyal gelişimleri üzerindeki olumsuz etkileri bilimsel veriler ışığında tartışılmaya çalışılacaktır...

devamı»


1. ULUSLARARASI ÇOCUK KORUMA KONGRESİ

Değerli katılımcılar, 

1.Uluslararası Çocuk Koruma Kongresine yoğun ilginiz için teşekkür ediyoruz. Kongremizin bildiri son gönderim tarihinin 1 Eylül 2014, erken kayıt son tarihinin ise 15 Eylül 2014 olduğunu hatırlatmak isteriz. 

Kongremizde sizleri görmek istiyoruz. 

Prof. Dr. E. Tolga Dağlı 
ÇOKMED Başkanı

Prof. Dr. Bahar Gökler
ÇİÖDER Başkanı            

devamı»


ÇOCUK İSTİSMARINI VE İHMALİNİ ÖNLEME DERNEĞİBASIN AÇIKLAMASI

Soma’da yaşanan maden kazasında çok sayıda insanımızın ölümü nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. İş kazalarında kaybettiğimiz her can, yaşama hakkının en kaba ihlali anlamına gelmektedir. Ülkemizde son yıllarda artan iş kazaları, yaşama hakkı ihlallerinin en somut göstergeleri arasındadır. Ne yazık ki kayıtlara geçen, geçmeyen iş kazaları nedeniyle ölümler arasında çocukların da olduğu bir gerçektir.Yetkililerin bildirdiğine göre iş kazalarının %98’i önlenebilir niteliktedir. Bir başka ifade ile günümüzde insanlığın sahip olduğu bilimsel bilgi ve teknoloji ile bu kazaların çoğunun önlenmesi olanaklıdır. Bu yüzden olmalı ki gelişmiş, kalkınmış ülkelerin çoğunda yaşanan ...

devamı»


ÇOCUK İSTİSMARINA VE İHMALİNE YAKLAŞIM ADLI KİTABIMIZ YAYIMLANDI!

Kitabımızı Dernek Genel Merkezi'nden (Pazartesi - Çarşamba günleri saat 11:00 - 17:30, Cumartesi günü 11:00 - 14:00 arası) 20,00 TL bağış karşılığında temin edebilirsiniz. Ya da Türkiye İş Bankası Emek Şubesi TR56 0006 4000 0014 2070 6199 27 No.lu hesaba bağışın yatırılıp, banka dekontu ve gönderi adresini ciioder@yahoo.com.tr adresine iletmeniz durumunda kargo bedeli alıcıya ait olmak üzere yayın tarafınıza gönderilecektir.

devamı»


TÜRKİYE'DE KIZ ÇOCUĞU OLMAK25 FOTOĞRAF SANATÇISI25 FOTOĞRAF

Fotoğrafları görmek için tıklayınız.“Türkiye'de Kız Çocuğu Olmak” Çalıştayı

davetiyeyi gör“Çocuk Cezaevleri Kapatılsın!”

Bizler, insan hakları  ve çocuk hakları alanlarında çalışan ve aşağıda imzası  bulunan sivil toplum kuruluşları olarak, bu gün, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Mersin, İstanbul Ceza İnfaz Kurumları önünde “Çocuk Cezaevleri Kapatılsın” demek ve çocuklarla görüşmemize izin verilmesini dile getirmek için toplandık.

Yakın tarihte başta Pozantı, Şakran, Kürkçüler, Antalya ve en son olarak Sincan Çocuk Ceza İnfaz Kurumları’nda kalan çocukların...

devamı»


Derneğimizin Vodafone reklamı ile ilgili olarak RTÜK'e gönderdiği yazı

Sayın ilgili,

Son bir haftadır reklam kuşaklarında dönen Vodafone reklamında bir bebeğe cep telefonundan program seyrettirilerek oyalanması ve görsel medyanın keyif verici bir araç olarak tanıtılması söz konusudur. Öncelikle çocuklara en az 3 yaşına kadar televizyon seyrettirmenin zararları bilinen bir gerçek olmasına rağmen, TV programının keyif ve eğlence verici, hatta çocukların oyalanması için bir araç olarak gösterilmesi yönünde teşvik imajinasyonu yapılmaktadır. Bebek kullanılarak yapılan bu reklamın TV seyretmeye özendirme, çocuk-televizyon birlikteliğinin normalleştirilmesi gibi toplumsal kabul oluşturması yönünde olumsuz etkisi olacaktır. Bu nedenle belirttiğimiz reklamın yayından kaldırılması ve firmanın uyarılması gerektiği görüşündeyiz.

Gereğini talep ediyoruz.

Prof.Dr. Bahar GÖKLER-Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği Başkanı

Samsun’da İstismarının Önlenmesi ve İstismara Uğramış Çocuklarla İlgili Yasal Düzenlemeler” Konulu Panel Düzenlendi

08 Mart 2013

devamı»


Aydın’da Çocuk İstismarının Önlenmesi ve İstismara Uğramış Çocuklarla İlgili Yasal Düzenlemeler” Konulu Panel Düzenlendi

22 Mart 2013

devamı»


Kastamonu’da ‘Çocuk İstismarına Bütüncül Yaklaşımlar’ konulu panel Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda yapıldı.

14 Nisan 2013

devamı»


Kırşehir'de “Çocuk İhmal Ee İstismarı” Sempozyumu Düzenlendi

02-03 Mayıs 2013

devamı»


SEVGİLİ ANNE BABA VE ÖĞRETMENLER..

Çocuklarımızın okula uyumu, arkadaşları ile olan ilişkileri, öğrenmeye olan merakları, okul başarısı hepimizin öncelikli hedefl erimizden biridir. Uyum ve öğrenme zorluğunun birçoğunun altında psikolojik sorunların yatt ığı bilinmektedir. Çocuk, hayatında önemli yeri olan anne baba ile (ya da diğer yetişkin ile) yaşadığı ilişkinin izleriyle sınıfa girer. Çocuğun okul öncesi oluşturduğu benlik, öğretmen ve arkadaşlarıyla olan ilişkiler ve deneyimlerden de etkilenir.devamı»


ÇOCUK İSTİSMARINI VE İHMALİNİ ÖNLEME DERNEĞİ
DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ BİLDİRGESİ

Dünya Çocuk Hakları Gününü kutlamaya hazırlanırken,Türkiye çocuk hakları konusunda ne durumda diye bakıldığında,ülkemizde çocuk hakları açısından ciddi açıklıkların bulunduğu görülmektedir.

 Bir ülkede  çocuk hakları konusunu izleyen,değerlendiren, bu konudaki aksaklıkları saptayan ve Çocuk Hakları Sözleşmesi doğrultusunda bu hakların karşılanmasını sağlayan, çocuk politikalarını geliştiren ve uygulayan ülke yönetimini elde tutan erktir.

Bu bağlamda,ülkemizde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bir “Çocuk Hakları Stratejisi ve Uygulama Planı” oluşturulması kararı alınmış  ve çalışmalar  13 Ekim 2010 tarihinde başlatılmıştır.Ancak....

devamı»


XIX. ISPCAN

Uluslararası Çocuk İstismarı ve İhmali Kongresi
Harbiye Kültür Merkezi Müzesi

09-12 Eylül 2012

Bildiri ve konuşma özetlerine ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayın.

http://brosgroup.net/ispcan2012/


ÇOCUK İSTİSMARINI VE İHMALİNİ ÖNLEME DERNEĞİ YARARINA

Dr.Kemal Göl Fotoğraf Sergisi

devamı»


2011 - 2012 YILI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI

tarafından, Milupa’nın koşulsuz katkılarıyla,çocuk istismar ve ihmali önlemek, bu konuda kamuoyu yaratmak ve bireyin doğum öncesinden başlayarak tüm gelişim evrelerinde sağlıklı bir biçimde yetişmesini sağlamak, duygusal ve cinsel istismarını önlemek ve bu konu ile ilgili alanlarda çalışanların bilgi ve deneyimlerini birbirlerine aktarmasını sağlamak için interaktif webinar ve webcastlerden oluşan bir uzaktan eğitim programı düzenlenmektedir.

HEMEN KAYIT OL»


BASIN AÇIKLAMASI

Yargı Eliyle Çocuk İstismarının Desteklenmesi Son Bulmalı! Kamuoyuna, Tbmm’ye Ve Hükümete Duyurulur…

devamı»


II. Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi

26-28 Mayıs, Ankara

devamı»

 

MİSYONUMUZ
Prof. Dr. Figen Şahin
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı devamı»

ETKİNLİKLERİMİZ

» Ankara Çocuk Hakları Platformu
» CTSC-Mücadele
» Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Derneği
» ECPAT
» ISPCAN
» Sosyal Pediatri Derneği
» Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
» Türk Psikologlar Derneği
» Türkiye Psikiyatri Derneği
» Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği
Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği
Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği Gençlik Kolu